Відділ аерогазодинаміки і динаміки технічних систем

Заввідділом - член-корреспондент НАН України,
д-р фіз.-мат. наук, професор В.І. Тимошенко

Заввідділом - член-корреспондент НАН України В.І. Тимошенко Область досліджень :

аеротермогазодинаміка ракет-носіїв, космічних апаратів, що повертаються, трактів гіперзвукових прямоточних повітряно-реактивних двигунів і керуючих реактивних двигунів малої тяги; теоретичні дослідження струменевих течій; газодинаміки старту ракет-носіїв;

тепло- і масоперенос в технологічних апаратах - математичне моделювання газодинамічних процесів, тепло- і масопереносу, включаючи дослідження високотемпературних рівноважних і нерівноважних фізико-хімічних, газофазних і гетерогенних процесів в елементах технологічних пристроїв в енергетиці, металургії, машинобудуванні та інших галузях;

математичні моделі, методики та алгоритми дослідження процесів функціонування перспективних і модернізованих керованих динамічних систем (КДС) в різних умовах експлуатації з використанням об'єктивних даних моніторингу їх поточного стану бортовими засобами; шляхи підвищення цільової КДС.

Основні результати фундаментальних досліджень

АЕРОГАЗОДИНАМІКА РАКЕТНО-КОСМІЧНИХ СИСТЕМ