Тимошенко Валерій Іванович

Тимошенко Валерій Іванович

Тимошенко Валерій Іванович - заступник директора інституту з наукової роботи, завідувач відділом аерогазодинаміки, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997 р.) і премії НАН України ім. М.К. Янгеля (1994 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.), Експерт INTAS (1997-2002). Національний представник України у Виконавчому комітеті Міжнародного суспільства з повітряно-реактивних двигунів (ISOABE).

Автор і співавтор понад 200 наукових робіт, у тому числі 5 монографій:

Основні напрямки роботи: математичне моделювання і чисельні дослідження аерогазодинамічних процесів навколо об'єктів ракетно-космічної техніки; чисельне моделювання і дослідження гіперзвукового і надзвукового обтікання транспортних ракетно-космічних систем. Формулювання математичних моделей високоентальпійних термогазодинамічних процесів: тепломасоперенос із урахуванням рівновагих і нерівновагих фізико-хімічних процесів; газофазні і гетерогенні процеси (фазові перетворення, іонізація, дисоціація, горіння й ін.). Дослідження термогазодинамічних і тепломасообмінних процесів. Розробка алгоритмів для чисельного моделювання і технології створення проблемно-орієнтованого програмного забезпечення.

 

СЛУЖБОВА АДРЕСА:
Інститут технічної механіки, 15, вул.Лешко-Попеля, 49005, м.Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:
+38-056-372-06-41
E-MAIL:
vitymoshenko@nas.gov.ua

© 2001 - 2022 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ