Пилипенко Віктор Васильович

Почесний директор ІТМ НАНУ і НКАУ
 академік НАНУ В.В.ПилипенкоВіктор Васильович Пилипенко — академік НАН України, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР у галузі науки і техніки, Державної премії України в галузі науки і техніки, премії НАН України ім. М. К. Янгеля.

Президент Українського товариства інженерів-механіків, член Американського товариства інженерів-механіків, Міжнародної академії астронавтики, Російської академії космонавтики ім. К. Е. Ціолковського, Європейської академії наук, Міжнародної академії авторів відкриттів і винаходів.

В. В. Пилипенко народився 15листопада 1935 р. у м. Запоріжжя. В 1959 р. закінчив з відзнакою Дніпропетровський державний університет і влаштувався на роботу в Конструкторське бюро «Південне». З 1966 р. працює в Інституті технічної механіки НАН України і НКА України. З 1970 р. по теперішній час В. В. Пилипенко очолює створений за його ініціативою відділ динаміки гідромеханічних систем. З 1980 р. по 2003 р. був директором інституту. З 2003 р. по теперішній час є його Почесним директором.

З 1985 р. по 2008 р. – голова Придніпровського наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України. З 1993 р. по 2004 р. – академік-секретар Відділення механіки НАН України, з 1985 р. по 2008 р. – член Президії НАН України, з 2008 р. – Радник Президії НАН України.

В 1961 р. В. В. Пилипенко захистив кандидатську, а 1968 р. докторську дисертації, в 1971 р. йому присвоєно звання професора.

Основні наукові результати академік НАН України В. В. Пилипенко одержав в області динаміки рідинних ракетних двигунних установок (РРДУ), повздовжньої стійкості рідинних ракет-носіїв (РН) і динаміки гідравлічних систем з кавітуючими елементами.

Запропонував методи розрахунків теплових режимів в елементах конструкцій двигунів літальних апаратів. Розробив методологію теоретичного аналізу деяких класів аварійних ситуацій у РРДУ. Виконав теоретичні й експериментальні дослідження динаміки кавітаційних явищ у шнековідцентрових насосах рідинних ракетних двигунів, результати яких дозволили йому сформувати нові уявлення про динамічні процеси в РРДУ. Розробив теорію низькочастотних кавітаційних автоколивань у насосних системах живлення РРДУ. Запропонував нові ефективні способи й засоби усунення таких автоколивань. В. В. Пилипенко створив новий науковий напрямок – дослідження динаміки РРДУ й повздовжньої стійкості рідинних РН з урахуванням кавітаційних явищ у шнековідцентрових насосах. Розв'язав ряд проблемних задач динаміки РРДУ, у тому числі пов'язаних з математичним моделюванням процесу запуску рідинного ракетного двигуна. Разом з учнями розвинув лінійну теорію повздовжньої стійкості рідинних РН, створив нелінійну теорію повздовжніх коливань рідинних РН і розробив теоретичні методики аналізу динамічної сумісності РРДУ з конструкцією РН, що не мають аналогів в Україні й за кордоном. Запропонував принципово нові ефективні демпфуючі пристрої для забезпечення повздовжньої стійкості рідинних РН і пневматичні системи віброзахисту, які можуть застосовуватися не тільки в ракетно-космічній техніці (для віброзахисту космічних апаратів), але й в автомобільній, автотракторній і військовій техніці. Розробив основи теорії та проектування принципово нових кавітаційних генераторів коливань тиску рідини. В. В. Пилипенко є ініціатором використання таких генераторів коливань для розробки нових і інтенсифікації існуючих технологічних процесів у промисловості: диспергування, емульгування, буріння свердловин, очищення поверхонь, у тому числі металевих поверхонь ракетних конструкцій. Розв'язав низку проблемних питань, пов'язаних з розробкою екологічно чистої технології виготовлення та спалювання тонкодисперсного водовугільного палива – найважливішої енергозберігаючої технології, впровадження якої спрямовано на зменшення залежності України від зовнішніх поставок енергоносіїв.

В. В. Пилипенко – автор і співавтор більше ніж 300 наукових праць, у тому числі 3-х монографій, 91 винаходів та 140 статей.

Підготував 3 доктора і 19 кандидатів наук.

За великий внесок у розвиток науки і техніки, підготовку висококваліфікованих наукових і інженерних кадрів В. В. Пилипенко нагороджений орденами Жовтневої Революції, Трудового Червоного Прапора, Ярослава Мудрого V і IV ступенів, медалями. Почесний працівник ракетно-космічної галузі України.


СЛУЖБОВА АДРЕСА:
Інститут технічної механіки, 15, вул.Лешко-Попеля,
49600, м. Дніпропетровськ-5, МСП, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:
+38-056-372-06-40
НОМЕР ФАКСА:
+38-0562-47-34-13
E-MAIL:

© 2001 - 2011 Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ